www.airparks.nl is een online partner van de bemiddelaar Holiday Extras - onderdeel van de Holiday Extras GmbH en maakt met welnemen gebruik van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Holiday Extras GmbH.

Algemene Bepalingen en Voorwaarden

Juridische aantekening

Deze voorwaarden en bepalingen zijn een verkorte versie en bevatten de belangrijkste gegevens die de klant nodig heeft voor de boeking. De volledige versie is verkrijgbaar in het Duits aangezien dit voor ons als Duits bedrijf de juridisch bindende taal is.

Aansprakelijkheid

Holiday Extras is uitsluitend aansprakelijk bij opzettelijke acties of bij ernstige nalatigheid. Deze bepaling is niet van toepassing waar het gaat om persoonlijk letsel of bij overlijden. Holiday Extras treedt uitsluitend op als tussenpersoon en is zodanig alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van boekingen wat zal worden uitgevoerd met de kennis en zorg die redelijkerwijs van een verantwoordelijke verkoper mag worden verwacht. Als tussenpersoon kan Holiday Extras niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade aan de auto van de klant ofwel ongelukken waarbij personen betrokken zijn danwel beschadiging aan eigendommen of verlies van bagage, waardevolle voorwerpen of andere eigendommen van de klant op het parkeerterrein en/of tijdens de uitvoering van de Shuttleservice. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door welk defect of tekortkoming dan ook aan de geparkeerde auto. Shuttlebus tijden kunnen niet worden gegarandeerd en Holiday Extras is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele vertraging van de klant bij de luchthaven.

Annulering

De klant heeft het recht tot annulering van het contract en wel bij schriftelijke opzegging, per fax of per E-mail. Als annulering plaatsvindt tot 24 uur voor het begin van de dag van aankomst op het parkeerterrein, ontvangt de klant het volledige bedrag terug.

Wanneer annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor het begin van de dag van aankomst op het parkeerterrein, ontvangt de klant 50% van het bedrag terug.

Data beveiliging

Data die aan Holiday Extras zijn gegeven zijn beveiligd door de Duitse Wet op de Privacy. De klant stemt ermee in dat zijn gegevens worden verwerkt en elektronisch opgeslagen door Holiday Extras die deze uitsluitend zal gebruiken voor zakelijke doeleinden.

Jurisdictie

Deze Voorwaarden en Bepalingen zijn opgesteld volgens de Duitse wet. Het gerechtshof van München hebben jurisdictie voor zover dit bij de wet is toegestaan.

Holiday Extras GmbH

Bedrijfsleiders: Stephen Lawrence, Martin Pundt

Aidenbachstraße 52

81379 München

Tel.: +49 (0)89/67 80 59-0

Fax: +49 (0)89/67 80 59-199

E-Mail: info@holidayextras.de

Internet: www.holidayextras.de